צור קשר

תכנית רוח אדם מתקיימת בבית האיגוד 'קריית אדם'
רחוב אהרון בן חמו 1, לוד.
טלפון: 050-5419907 ; 050-6545499
מען למכתבים: ת.ד 115 , משגב דב 7686700
דוא״ל: elinoar@selfpsy.org.il